Nhiếp ảnh gia William E Crawford đã dành 30 năm ghi lạị những đổi thay của Hà Nội 36 phố phường.

Back to top button